Till huvudinnehåll
Hittade 8 träffar som innehåller orden med taggen Transport
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 37/2005 2019-08-08

Övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EU-förordning 579/2014 2020-10-29

Undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

SLVFS 1980:4 2019-07-01

Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:5 2019-07-01

Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:6 2019-07-01

Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP)