Till huvudinnehåll

EG-förordning 37/2005

Övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.