Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden med taggen Provtagningsprogram
Filtrera på typ
EU-förordning 2021/1355 2021-08-20

Om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna

EU-förordning 2021/2244 2021-12-21

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder

EU-förordning 2024/989 2024-04-08

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2025, 2026 och 2027 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2023/731

PFAS - provtagning 2023-11-20
Läs om provtagning av livsmedel för analys av PFAS. Du finner fakta om gränsvärden, regler och farokaraktärisering av PFAS, situationer när provtagning är lämpligt, vad man bör tänka på vid provtagning och hur de analyserade halterna ska bedömas.