Hittade 1 träffar som innehåller (alla) orden med taggen Provtagningsprogram
Filtrera på typ
EU-förordning 2017/660

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2018, 2019 och 2020 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Filtrera på taggar
Alla3-MPCD (5)AAC (6)Administrativa krav (24)Akrylamid (5)Algtoxin (4)Alkohol (35)Allergener (8)Analys (18)Animaliska biprodukter (27)Animaliska livsmedel (48)Aromatiserat vin (4)Aromer (16)Avgift (7)Barnmat (10)Bekämpningsmedel (8)Berikning (13)Bestrålning (4)Cesium (6)Cider (3)Dioxiner/PCB (9)Djupfrysta livsmedel (3)Djurskydd (9)Dricksvatten (51)e-handel (9)Ekologiska livsmedel (12)Enzymer (8)Epizooti (3)EU:s regler (283)Export (13)Finansiering (6)Fisk & fiskeriprodukter (37)Fjäderfä (20)Fläskkött (6)Fri från (3)Frilevande vilt (11)Främmande ämnen (19)Får och getter (11)Gelatin (3)GMO (17)Godkännande (35)Groddar (9)Grundförutsättningar (13)Gränskontroll (27)Gränsvärden (15)HACCP (34)Handel inom EU (12)Handelsnormer (15)Hardjur (11)Hjälp (8)Honung (8)Huvudkontor (7)Hägnat vilt (11)Hälsopåståenden (64)Häst (9)Import (116)Information och märkning (48)Inspektion (4)Instruktion - Livsmedelsverkets kontroll (23)Juice (2)Juridik (3)Kakao och choklad (2)Kemiska hälsorisker (17)Kollagen (4)Kontrollmetodik (3)Kosttillskott (22)Krav på egenkontroll (4)Källvatten (9)Köttberedning (4)Köttprodukter (6)Lagstiftning (355)Livsmedel för viktkontroll (12)Livsmedelshygien (21)Läkemedelsrester (13)Magar, urinblåsor och tarmar (4)Malet kött (5)Margarin och matfettsblandningar (3)Maskinurbenat kött (5)Material i kontakt med livsmedel (14)Mikrobiologiska kriterier (17)Mikroorganismer (26)Mjölk och mjölkprodukter (16)Mobila verksamheter (31)Modermjölksersättning & tillskottsnäring (12)Musslor (14)Mykotoxiner (7)Myndighetsrapportering (29)Myndighetsrapportering 2017 (9)Myndighetsrapportering 2018 (9)Myndighetsrapportering 2019 (10)Myndighetsrapportering 2020 (9)Myndighetsutövning (8)Nationella regler LIVSFS (54)Nationella regler SFS (20)Naturligt mineralvatten (9)Nitrat (6)Nya livsmedel (8)Nyckelhålet (21)Näringspåståenden (25)Nötkreatur (12)Nötkött (11)Offentlig kontroll (29)Olivolja (4)PAH (5)Primärproduktion (11)Provtagning (34)Provtagningsprogram (1)RASFF (22)Registrering (20)Ren (9)Restsubstans (18)Revision (4)Revision av kontrollmyndigheter (7)Riskklassning (15)Salmonella (11)Sammansatta livsmedel (4)Skyddade beteckningar (23)Skyddsåtgärd (13)Slakt (21)Smittskydd (4)Snus och tuggtobak (3)Snäckor (6)Socker (2)Specialmärkning (66)Speciella medicinska ändamål (15)Specificerat riskmaterial - SRM (5)Sprit (5)Spår av (1)Spårbarhet (19)Styckning (8)Sylt, marmelad och gelé (2)Tama hov- och klövdjur (10)Tamsvin (11)Temperatur (7)Tillsatser (25)Transport (8)Trikiner (7)Tungmetaller (6)Tvärvillkor (4)Ursprungsmärkning (9)Ursprungsmärkning nötkött (4)Utbildning (4)Utredning av utbrott (37)Varustandarder (14)Vegetabilier (14)Verksamhetsstyrning (18)Veterinärintyg (11)Vilt (2)Vin (24)Åtgärder vid bristande efterlevnad (33)Ägg & äggprodukter (17)