Till huvudinnehåll
Hittade 4 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Vilt
Filtrera på typ
EU-förordning 2019/624 2022-11-23

Om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av
produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

EU-förordning 2019/627 2024-02-05

Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2021:9 2021-08-17

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt