Till huvudinnehåll
Hittade 1 träff som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen mikrobiologiska hälsorisker
Filtrera på typ
EU-beslut 2020/1729 2023-05-29

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU