Till huvudinnehåll
Hittade 8 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Dricksvatten
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EU-beslut 2022/679 2023-01-11

Om upprättande av en bevakningslista över ämnen och föreningar som inger betänkligheter i dricksvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184

LIVSFS 2008:13 2024-02-01

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:2 2024-02-01

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

LIVSFS 2022:8 2022-12-15

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

SFS 2021:176 2024-01-08

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter