Till huvudinnehåll
Hittade 43 träffar som innehåller orden under Dricksvatten av typ Innehåll
Filtrera på typ
Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om vilka allmänna hygienregler enligt 8 § LIVSFS 2022:12 som gäller för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten.
Allmänna regler för lokaler - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om allmänna regler för lokaler enligt 8 § punkt 1 LIVSFS 2022:12.
Bedömning och rapportering av resultat 2024-02-26
På den här sidan hittar du information om hur analysresultat av dricksvatten ska bedömas och om omedelbar information om resultatet enligt 26 § LIVSFS 2022:12.
Beredningskemikalier och filtermaterial 2023-11-08
På den här sidan hittar du information om beredningskemikalier och filtermaterial enligt 16 § LIVSFS 2022:12 som används vid dricksvattenproduktion.
Desinfektionsbiprodukter 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om desinfektionsbiprodukter vid beredning av dricksvatten enligt kraven om faroanalys och HACCP i 11-12 §§ LIVSFS 2022:12.
Dricksvatten 2023-01-03
Ta del av information som riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier.
Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar 2023-09-01
På den här sidan hittar du information om hur HACCP-principerna kan tillämpas på dricksvattenanläggningar enligt 11 och 12 §§ LIVSFS 2022:12.
Föreskrivna regelbundna undersökningar 2023-04-20
På den här sidan hittar du information om undersökningar av dricksvatten enligt 17-18 §§ LIVSFS 2022:12.
Hur ska analyserna genomföras? 2024-04-02
På den här sidan hittar du information om hur analyser av dricksvatten ska genomföras och krav på analysmetoder enligt 25 § LIVSFS 2022:12.
Hur ska regelbundna undersökningar utföras? 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om på vilket sätt regelbundna undersökningar av dricksvatten ska utföras enligt 22-24 §§ LIVSFS 2022:12.
Indikatorparametrar 2023-12-21
På den här sidan hittar du information om alla indikatorparametrar med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Information vid kvalitetsproblem 2024-01-04
På den här sidan hittar du information om när och hur verksamhetsutövaren ska informera och ge råd till konsumenter om dricksvatten enligt 32 § LIVSFS 2022:12
Kvalitetsförändringar vid distribution 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om kvalitetsförändringar vid distribution av dricksvatten som är viktiga att hantera för att uppfylla kvalitetskraven i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Kvalitetskrav 2023-01-04
På den här sidan hittar du information om de kvalitetskrav som finns för dricksvatten enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
Larm 2023-09-01
På den här sidan hittar du bland annat information om larm vid vattenverk enligt 9 § LIVSFS 2022:12. Informationen kan även vara användbar för den som identifierat en kritisk styrpunkt som kräver övervakning med larm.
Livsmedelsavfall - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om livsmedelsavfall enligt 8 § punkt 5 LIVSFS 2022:12.
Livsmedelsprodukter - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om livsmedelsprodukter enligt 8 § punkt 8 LIVSFS 2022:12.
Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om mikrobiologiska säkerhetsbarriärer vid produktion av dricksvatten som behövs för att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent enligt 6 § LIVSFS 2022:12.
När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas? 2024-02-16
Här får du veta när reglerna om dricksvatten ska tillämpas för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten enligt 2 och 3 §§ LIVSFS 2022:12. Du hittar även information om undantag från reglerna enligt 33-35 §§ LIVSFS 2022:12.
Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen 2023-09-01
På den här sidan hittar du information om alla parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Parametrar för mikroorganismer 2023-12-21
På den här sidan hittar du information om alla parametrar för mikroorganismer med ett gränsvärde i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Personlig hygien - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om personlig hygien enligt 8 § punkt 7 LIVSFS 2022:12.
Program för driftkontroll 2023-09-01
På den här sidan hittar du information om det program för driftkontroll som verksamhetsutövare som producerar dricksvatten ska inkludera i sitt undersökningsprogram enligt 17 § första stycket LIVSFS 2022:12.
Riktvärden och åtgärdsgränser för vissa ämnen 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om riktvärden och åtgärdsgränser i dricksvatten för vissa ämnen som inte finns beskrivna i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12.
Särskilda regler för lokaler - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas enligt 8 § punkt 2 LIVSFS 2022:12.
Transporter - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om transport av dricksvatten enligt 8 § punkt 3 LIVSFS 2022:12.
Undersökning av parametrar som kan innebära hälsorisk 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om undersökningar och exempel på ämnen och organismer som kan utgöra en risk för människors hälsa enligt 22 § andra stycket LIVSFS 2022:12.
Undersökning av radioaktiva ämnen 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om de olika parametrarna för radioaktiva ämnen, när de ska undersökas och hur resultaten bör bedömas.
Undersökning av råvatten 2023-09-01
Nedan hittar du information om undersökning av råvatten enligt 17 § första stycket och bilaga 3, avsnitt B, tabell 1 till LIVSFS 2022:12.
Undersökningar 2023-01-02
På den här sidan hittar du övergripande information om undersökningar av dricksvatten.
Upprätta och fastställa faroanalys och undersökningsprogram 2023-01-30
På den här sidan hittar du information om att upprätta faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar och fastställande av dessa enligt 11, 15, 17-19 och 21 §§ LIVSFS 2022:12.
Utbildning - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om utbildning enligt 8 § punkt 9 LIVSFS 2022:12.
Utredning 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om när orsaksutredningar och riskbedömningar för dricksvatten ska göras enligt 28-29 §§ LIVSFS 2022:12.
Utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem 2023-01-02
På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem för dricksvatten enligt 28-32 §§ LIVSFS 2022:12.
Utrustning - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om utrustning enligt 8 § punkt 4 LIVSFS 2022:12.
Utvidgning eller minskning av parametrar och undersökningsfrekvens 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om när och hur antalet parametrar och undersökningsfrekvensen ska utvidgas och får minskas enligt 19 § LIVSFS 2022:12.
Var ska kvalitetskraven vara uppfyllda? 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om var kvalitetskraven för dricksvatten enligt 7 § SLVFS 2022:12 ska vara uppfyllda.
Vattenförsörjning - dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan hittar du information om vattenförsörjning enligt 8 § punkt 6 LIVSFS 2022:12.
Viktiga begrepp inom området dricksvatten 2023-01-02
På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
Åtgärder 2023-01-02
Nedan får du information om åtgärder vid kvalitetsproblem med dricksvattnet enligt 28-29 §§ LIVSFS 2022:12. Du hittar också uppgifter om när kontrollmyndighet och fastighetsägare ska informeras enligt 30-31 §§ LIVSFS 2022:12.
Åtgärder för att förebygga skadeverkningar 2023-11-27
På den här sidan hittar du information om förebyggande åtgärder mot skadeverkningar på dricksvattenanläggningar enligt 4-6 §§ LIVSFS 2008:13.
Åtgärder för att upptäcka och avhjälpa skadeverkningar 2023-11-27
På den här sidan hittar du information om hur man kan upptäcka och avhjälpa sabotage och skadeverkningar vid dricksvattensanläggningar enligt 7 § LIVSFS 2008:13.
Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse 2023-11-27
Reglerna om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar handlar bland annat om att förebygga, upptäcka och avhjälpa problem. Här hittar du en introduktion till reglerna som finns i LIVSFS 2008:13.