Till huvudinnehåll
Hittade 7 träffar som innehåller orden tillsatser av typ Lagstiftning med taggen Tillsatser
Filtrera på typ
EU-förordning 231/2012 2024-01-24

Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008

...ch nitrater (E 251 och E 252) som livsmedelstillsatser. Förordningen ändrar förordning (...
EU-förordning 234/2011 2022-11-22

Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

...igt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedels...
EG-förordning 1333/2008 2024-02-23

Livsmedelstillsatser

...örordning 2024/374

Ändring rörande tillsatser i bilaga II - (EG) nr 1333/2008 f...

EG-förordning 1331/2008 2019-09-13

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer

LIVSFS 2012:6 2023-06-02

Snus och tuggtobak

...ngen.

Bakgrund

Reglerna rör tillsatser, aromer, nya ingredienser, märkni...

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet