Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Pressmeddelande och intervju i media

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Dags att skriva ett pressmeddelande eller ge en intervju? Då är det bra att vara väl förberedd. Här finner du råd som kan hjälpa dig att få ett professionellt resultat.

Skriv ett pressmeddelande

Du som är informationsansvarig, kommunikatör eller dylikt i din organisation, förbered i god tid ett kort pressmeddelande som svarar på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Hur många blev sjuka?
 • När hände det?
 • Var hände det?
 • Vad är orsaken till insjuknandet?
 • Vad blir konsekvenserna?
 • Vilka råd ger man?
 • När kommer nästa pressinformation?

Innan du skickar pressmeddelandet, samverka med berörda aktörer: smittskyddsenheten, kontrollmyndigheten, livsmedelsproducenter, länsveterinär och vid dricksvattenburna utbrott även med ansvarig dricksvattenproducent. Det kan också vara bra att stämma av med Livsmedelsverket eller Folkhälsomyndigheten.

Lägg ut information på webbplatsen

För att kunna ge allmänheten snabb information och för att avlasta er som arbetar med utredning kan det vara lämpligt att publicera vanliga frågor och svar på din myndighets/organisations externa webbplats.

Förbered dig inför en intervju

Om det behövs, begär tid för att ta fram information och handlingar. Tänk igenom vilka frågor som media kan tänkas ställa, och besvara dem. Fråga om intervjun kommer att sändas eller publiceras direkt.

Tänk på detta under intervjun:

 • Var lugn och visa empati för de drabbade.
 • Svara på de frågor som du får och var tyst när du har besvarat dem.
 • Var saklig och spekulera inte.
 • Om du använder fackuttryck, förklara vad de betyder.
 • Håll dig till frågor som myndigheten ansvarar för.
 • Upprepa 1–2 viktiga budskap. Exempel på budskap: Kontakta den kommunala kontrollmyndigheten, ring xxxx! Koka vattnet! Undvik att laga mat till andra om du är sjuk! 

Du kan begära att få läsa dina citat innan de publiceras i tidningen eller webbtexter. Medierna är inte skyldiga att låta dig granska citaten i förväg men det är god pressetik.

Informera aktivt vid stora händelser

Bjud in till presskonferens

Vid stora händelser, till exempel ett dricksvattenburet utbrott, kan det vara lämpligt att sammankalla till presskonferens där kontrollmyndigheten och berörda samverkande parter kommunicerar sin information.

Skapa en telefonsluss

Vid stora utbrott med många telefonsamtal från exempelvis allmänheten kan det vara bra att skapa en telefonsluss. Den kan innebära en avlastning och gör att ni kan fokusera på att utreda utbrottet.