Skriv ut
Jämför versioner

Åtgärder vid fynd av Listeria på utrustning och i lokaler

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

På den här sidan finns exempel på åtgärder som livsmedelsföretagaren och kontrollmyndigheten kan vidta vid fynd av L. monocytogenes på utrustning och i lokaler.

Det ska finnas en åtgärdsplan som företagaren följer om L. monocytogenes hittas på utrustning och i lokaler. Om Listeria monocytogenes påvisas på utrustning eller i lokalerna ska livsmedelsföretagaren kunna visa för den behöriga myndigheten vilka åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med problemet.

Påvisas Listeria monocytogenes på utrustning och ytor som kommer i kontakt med oskyddad produkt efter eventuellt värmebehandlingssteg kan kraftfulla åtgärder bli aktuella.

Företagen förväntas utföra rengöringsinsatser och orsaksanalys. Det kan även bli aktuellt med provtagning av produkt som hanterats av aktuell utrustning vid aktuell tidsperiod för att säkerställa att kraven i livsmedelskriteriet uppfylls.

Exempel på frågor som kan användas vid uppföljande kontroll vid anläggningar med positiva utrustningsprover:

  • Har företaget genomfört extra rengöring, sanering, av aktuella lokaler och utrustning? 

  • Har företaget genomfört provtagning av annan utrustning och i lokalerna för att spåra omfattningen av kontaminationen? 

  • Har företaget följt sina egna rutiner för hantering då Listeria monocytogenes återfanns på utrustning? 

  • Har företaget sett över sina rutiner/skapat rutiner så att kontamination av Listeria monocytogenes i framtiden kan undvikas? 

  • Är företagets åtgärder tillräckliga i relation till lagstiftningen?

Lagstiftning