Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Analysmetoder som får användas i offentlig kontroll

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan får du veta mer om vilka mikrobiologiska och kemiska analysmetoder som kan användas i offentlig kontroll.

Mikrobiologiska analysmetoder

För mikrobiologiska analyser saknas ofta hänvisning till specifika metoder i gemenskapslagstiftningen. I första hand bör kontrollmyndigheten då använda metoder från CEN (den europeiska standardiseringsorganisationen) och/eller ISO (den internationella standardiseringsorganisationen). Även analysmetoder som tagits fram av andra internationellt erkända standardiseringsorganisationer går bra att använda i offentlig kontroll. En sådan organisation är till exempel NMKL (nordisk metodikkommitté för livsmedel). Se artikel 34 i förordning (EU) nr 2017/625.

Kemiska analysmetoder

För kemiska analyser är det vanligt att EU-förordningarna endast anger metodkriterier men att det finns möjlighet att välja mellan olika analysmetoder eftersom standardmetoder inte anges specifikt. I vissa fall, när det gäller analyser av stafylokockenterotoxin och histamin, är det lämpligt att använda de metoder som anges i förordning (EG) nr 2073/2005 för företagens egna analyser även i offentlig kontroll.