Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finns en sammanställning av de anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar som anges vara livsmedels- och/eller dricksvattenburna och där det förekommer fall i Sverige som smittats inom landet eller utomlands.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Livsmedels- och drickvattenburna sjukdomar med fall i Sverige

Folkhälsomyndigheten har förtecknat de smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) är anmälningspliktiga. Ett urval av dessa är listade nedan. Det gäller de som i Folkhälsomyndighetens index över smittsamma sjukdomar anges som livsmedels- och/eller drickvattenburna sjukdomar med fall i Sverige, det vill säga fall som smittats inom eller utom landet. De är samtliga även smittspårningspliktiga, se Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10). För en fullständig lista samt information om de enskilda sjukdomarna se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Smittskyddslagen (2004:168) - Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsförordningen (2004:255) - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Smittsamma sjukdomar

Anmälnings-pliktig

Smittspårnings-
pliktig

Allmän-
farlig

1

Botulism

X

X

 

2

Brucellos

X

X

 

3

Campylobacter-infektion

X

X

X

4

Cryptosporidium-infektion

X

X

 

5

Echinokock-infektion

X

X

 

6

Entamoeba histolytica

X

X

 

7

Ehec-infektion

X

X

X

8

Giardia-infektion

X

X

X

9

Hepatit A

X

X

X

10

Hepatit E

X

X

X

11

Kolera

X

X

X

12

Listeria-infektion

X

X

 

13

Paratyfoidfeber

X

X

X

14

Salmonella-infektion

X

X

X

15

Shigella-infektion

X

X

X

16

Trikinos

X

X

 

17

Tyfoidfeber

X

X

X

18

Vibrioinfektion exkl. kolera

X

X

 

19

Yersinia-infektion

X

X

 

Anmälningspliktiga sjukdomar

Det innebär att varje misstänkt eller konstaterat fall snarast måste anmälas av behandlande läkare till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, se 2 kap. 5 § smittskyddslagen.

Observera att det finns ett antal livsmedels- eller drickvattensburna smittämnen/agens med fall eller utbrott i Sverige som inte är anmälningspliktiga, till exempel stafylokockenterotoxin, Bacillus cereus toxin och Clostridium perfringens toxin samt toxoplasma och norovirus, liksom sapo- och rotavirus. 

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Den enskilde patienten är skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter till sin läkare om hur han eller hon kan ha blivit smittad och om vilka andra som kan ha utsatts för smitta, se 3 kap. 4 § smittskyddslagen. 

 Allmänfarliga sjukdomar

Dessa är livshotande, innebär långvarig sjukdom och svårt lidande eller är på annat sätt allvarliga. För att hindra smittspridning får varje patient av sin läkare individuellt utformande förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följe reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i förvaltningsrätten. Se 5 kap. 2 § smittskyddslagen.