Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Förkortningar

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Vad betyder egentligen alla förkortningarna i handboken? Du hittar dem enkelt och snabbt i sammanställningen här nedanför.

Myndigheternas logotyper som står bakom handboken

Förkortning

Förklaring

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

Efsa

European Food Safety Authority

Ehec

Enterohemorragisk E. coli (se ordlista)

EpiPulse

European surveillance portal for infectious diseases

EWRS

Early Warning and Response System

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

IHR

International Health Regulation

INFOSAN

International Food Safety Authorities Network

MLST

Multilocus Sequence Typing

MLVA

Multiple Locus Variable-number Tandem Repeat Analysis

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NRL

Nationellt referenslaboratorium

RASFF

Rapid Alert System for Food and Feed

SKR

Sveriges kommuner och regioner

SmiNet

Nationellt rapporteringssystem för smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Stec

Shigatoxinproducerande E. coli (se ordlista)

SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt

TESSy

The European Surveillance System (Europeiska övervakningssystemet)

TiB

Tjänsteman i beredskap

VA

Vatten och avlopp

VAKA

Nationell vattenkatastrofgrupp

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten

WGS

Helgenomsekvensering (Whole Genome Sequencing)