Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Här kan du pricka av moment allteftersom du har utfört dem.

Checklista - utredning av livsmedelburen smitta

Beroende på vilken typ av matförgiftning det rör sig om och vilken myndighet som utreder är vissa av nedanstående aktiviteter inte aktuella. Aktiviteternas inbördes ordning kan variera.

*Speciellt vid matförgiftningar där många personer är sjuka

 

Aktivitet

Flik eller rubrik i handboken

 

Intervjua de sjuka

Intervjufrågor vid matförgiftning

 

Bedöm om smittan är livsmedelsburen

Bedöm om smittan är livsmedel- eller dricksvattenburen

 

Besluta om en utredning ska starta

Starta en utredning

 

Formulera en falldefinition

Skriv en falldefinition

 

Informera smittskyddsenheten alternativt kommunala kontrollmyndigheten

Samråd mellan kontrollmyndigheten och smittskyddsenheten

 

Besluta om personer ska provtas

Skicka personer på provtagning

 

Besluta om livsmedelspersonal ska provtas

Bedöm om personal som hanterar livsmedel ska lämna prov

 

Gör antaganden om smittämne, smittkälla och smittväg

Gör antaganden om smittämne

Gör antaganden om smittkälla och smittväg

 

Formulera hypoteser

Ta fram hypotes om smittämne och smittväg

 

Upprätta effektiv dokumentation*
 exempelvis en händelsedagbok, Linelist tool, epidemikurva.

Verktyg för att bearbeta data

 

Besluta om utökad epidemiologisk undersökning ska göras*

Gör antaganden om smittkälla och smittväg

Utvidgad utredning

 

Besluta om samverkan (t.ex. Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten)

Kontakta andra berörda myndigheter

 

Inspektera

Inspektera och ta prov på livsmedel

Frågor i samband med inspektion

 

Provta livsmedel

Inspektera och ta prov på livsmedel

 

Vidta åtgärder för att undanröja smittkällan

Undanröj smittkällan

 

Bedöm om pressinformation ska förberedas

Kommunicera med media

Pressmeddelande och intervju i media

 

Bedöm om Rasff ska upprättas

Rapportera

 

Rapportera Salmonella till Livsmedelsverket

Rapportera

 

Sammanfatta utredningen

Dra slutsatser och avsluta utredningen

 

Rapportera utredningen till Livsmedelsverket

Rapportera