Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

O - Övrigt

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här kan kontroll av andra krav i lagstiftningen som inte ryms inom övriga rapporteringspunkter rapporteras.

O01 - Andra krav i livsmedelslagstiftningen/övriga regler

Här kan kontroll av andra krav i lagstiftningen som inte ryms inom övriga rapporteringspunkter rapporteras.

O02 - Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution

För 2023 kan kontroller utförda på livsmedelsanläggningar som även har kontaktmaterialverksamhet rapporteras på denna punkt. Kontroller på renodlade kontaktmaterialverksamheter läggs in på anläggningstyp Övrigt – Anläggning som inte behöver registreras på myndigheten. Observera att O02 inte är avsedd för kontroll av användning av kontaktmaterial i livsmedelsanläggningar. Observera även att kontroll av kontaktmaterialverksamheter kommer följas upp i en separat enkät för 2023, precis som för 2022 och 2021. För 2024 kommer O02 att ersättas av ett separat område för kontaktmaterialverksamheter