Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Beskrivning av särskilda aktiviteter i tidigare led

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan beskriver vi de aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter med huvudsaklig inriktning tidigare led.

Vägledningstexter om den nya riskklassningsmodellen publiceras löpande från och med december 2022. Denna sida kommer snart att uppdateras med mer information.