Till huvudinnehåll
Hittade 22 träffar som innehåller orden med taggen Material i kontakt med livsmedel
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1895/2005 2023-08-10

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 1935/2004 2023-08-10

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 2023/2006 2023-08-10

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 450/2009 2023-08-10

Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 10/2011 2024-01-24

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2018/213 2019-09-05

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2022/1616 2022-11-23

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

EU-förordning 284/2011 2019-08-16

Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

Frågor och svar - FCM 2024-03-13
Ta del av frågor och svar om vad kontrollen av kontaktmaterial innebär och hur kontrollmyndigheterna kan förbereda sitt kontrollarbete.
Kontaktmaterial 2024-06-28
Till kontaktmaterial räknas alla material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Från juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Kontroll av huvudkontor 2023-08-16
Ett huvudkontor styrs av en rad regler inom livsmedelsområdet och ska kontrolleras. Här hittar du samlad information om vad som gäller vid kontroll av huvudkontor. Du finner både specifik information om kontrollen och genvägar till sidor i Kontrollwiki med vägledning vid kontroll av huvudkontor.
Kontroll av kontaktmaterialverksamheter 2024-03-14
Sedan juli 2021 kan myndigheter bedriva kontroll av verksamheter som, tillverkar, förädlar och distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Här får du mer information om kontrollen av dessa verksamheter.
LIVSFS 2023:5 2023-07-06

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Material i kontakt med livsmedel - FCM 2022-12-02
Ta del av information om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och om hur kontrollen går till av hur livsmedelsföretagare använder sådana material. Läs även om den lagstiftning som reglerar området.
Materialtyper och andra ämnen 2024-03-13
Här får du information om huvudsakliga funktioner, uppbyggnad, beståndsdelar och den lagstiftning som gäller för några materialtyper och ämnen som används i kontaktmaterial. Sidan innehåller även information om specifik lagstiftning för några kemiska ämnen och ämnen som används i kontaktmaterial.
Operativt mål 15 - Plastprodukter med otillåtna naturmaterial 2023-05-24
Ta del av stödmaterial till operativt mål 15 - kontroll av plastprodukter med otillåtna naturmaterial. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
Operativt mål 17 - Kontroll av kontaktmaterialverksamheter 2024-03-20
Ta del av stödmaterial till operativt mål 17 – kontroll av kontaktmaterialverksamheter som börjar gälla år 2024. Stödet innehåller information och tips på frågeställningar vid kontroll av dessa verksamheter.
Q - Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution 2024-04-18
Det här lagstiftningsområdet gäller tillverkning tillverkning, förädling och distribution av kontaktmaterial.
Registrering av kontaktmaterialverksamheter 2024-06-13
Verksamheter som tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial ska vara registrerade hos sin kontrollmyndighet. Läs om vilka regler som gäller och vem som har ansvar för vad.
SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen

Återanvändbara muggar och matlådor vid servering 2023-05-24
Det finns krav på att företag som serverar livsmedel i engångsmuggar eller engångsmatlådor ska erbjuda kunderna möjlighet att få maten eller drycken serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. Läs om vad man bör ta hänsyn till vid kontroll av livsmedelslagstiftningens krav vid denna hantering.