Till huvudinnehåll
Hittade 8 träffar som innehåller orden med taggen Dioxiner/PCB
Filtrera på typ
Dioxiner och PCB - provtagning
På den här sidan hittar du fakta om dioxiner och PCB samt de regler som styr provtagning och analys av livsmedel.
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1881/2006

Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

EU-förordning 2017/644

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

Provtagning för kontroll av kemiska och radioaktiva faror
Kemiska och radioaktiva ämnen kan förekomma i livsmedel av olika anledningar. Vissa ämnen är miljöföroreningar och kommer in i livsmedelskedjan för att de finns i luft, vatten, jord eller foder. Andra ämnen kan vara rester av produktionsprocessen, som växtskyddsmedel och läkemedelsrester.
SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet