Till huvudinnehåll
Hittade 11 träffar som innehåller orden med taggen Hälsopåståenden
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1924/2006 2022-06-01

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EG-förordning 353/2008 2019-08-12

Tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006

EU-beslut 2013/63 2019-08-19

Antagande av riktlinjer för genomförandet av de särskilda villkor för hälsopåståenden som fastställs i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006

EU-förordning 2016/1413 2022-10-03

Om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

EU-förordning 2019/651 2021-04-22

Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

EU-förordning 432/2012 2022-11-22

Fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

EU-förordning 907/2013 2019-08-20

Kommissionens förordning (EU) nr 907/2013 om bestämmelser för ansökningar om användning av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar)

Hälsopåståenden 2022-08-10
Ta del av vad hälsopåståenden är och vad reglerna som styr området innebär. Du hittar också en rad exempel på hur hälsopåståenden får användas.
Närings- och hälsopåståenden 2023-08-18
Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har ett visst hälsosamt innehåll eller vissa positiva effekter på hälsan. Närings- och hälsopåståenden är frivillig märkning. Den kan vara omfattande eller bara antydas.
Närings- och hälsopåståenden – begrepp 2021-06-08
På denna sida finns exempel på vanliga begrepp som antyder att ett livsmedel har en positiv effekt på hälsan och Livsmedelsverkets syn på dem.