Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/1413

Om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Se information gällande förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel för specifika grupper.

Nedan finns en länk till ett register över godkända respektive icke godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats.

Information om förordningen

När träder förordningen i kraft?

14 september 2016

Vilka berörs av förordningen?

Producenter och eventuella distributörer och återförsäljare av måltidsersättning för vilka de fall angivna hälsopåståenden används i märkning och marknadsföring, kontrollmyndigheter.

Vad innehåller förordningen?

Bilagan till förordning (EU) nr 432/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning. Ändringen gäller posterna "Måltidsersättning för viktkontroll".

Bakgrund

I bilagan till förordning (EU) nr 432/2012 finns två godkända hälsopåståenden om måltidsersättning för viktkontroll. I och med tillämpningen av förordning (EU) nr 609/2013 omfattas måltidsersättning för viktkontroll inte längre av särskilda krav utan övergår till att vara "livsmedel för normal konsumtion". Den ändring som gjorts är en anpassning till dessa nya förhållanden och innebär att den tidigare hänvisningen till direktiv 96/8/EG ersätts av sättningskriterier och andra villkor som ska uppfyllas för att påståendena ska få användas.


Mer information