Till huvudinnehåll
Hittade 11 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Material i kontakt med livsmedel
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1895/2005 2023-08-10

Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 1935/2004 2023-08-10

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 2023/2006 2023-08-10

God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EG-förordning 450/2009 2023-08-10

Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 10/2011 2024-01-24

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2018/213 2019-09-05

Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel

EU-förordning 2022/1616 2022-11-23

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008

EU-förordning 284/2011 2019-08-16

Fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

LIVSFS 2023:5 2023-07-06

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen