Till huvudinnehåll
Hittade 5 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Dioxiner/PCB
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 2017/644 2019-09-04

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:22 2024-05-20

Vissa fiskarter från Östersjön

SFS 2011:1494 2023-06-08

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet