Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Dioxiner/PCB
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1881/2006

Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

EU-förordning 2017/644

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet