Till huvudinnehåll
Hittade 2 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Revision av kontrollmyndigheter
Filtrera på typ
EG-beslut 2006/677

Om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel