Till huvudinnehåll
Hittade 9 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Mobila verksamheter
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004 2023-10-03

Livsmedelshygien

EU-förordning 1169/2011 2022-01-10

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

LIVSFS 2005:20 2023-11-27

Livsmedelshygien

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:4 2022-09-06

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:8 2022-12-15

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

SFS 2006:813 2023-06-08

Livsmedelsförordningen