Till huvudinnehåll
Hittade 8 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Mobila verksamheter
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 852/2004

Livsmedelshygien

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förording (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

LIVSFS 2005:20

Livsmedelshygien

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SLVFS 2001:30

Dricksvatten