Till huvudinnehåll
Hittade 2 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Vin
Filtrera på typ
EU-förordning 2019/33 2023-12-21

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

... funktion, på villkor att minst en av dessa tillsatser förekommer i slutprodukten. Möjli...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet