Till huvudinnehåll
Hittade 2 träffar som innehåller orden tillsatser med taggen Nya livsmedel
Filtrera på typ
Nya livsmedel 2024-02-20
Nya livsmedel är livsmedel som vi inom EU inte har ätit i någon större utsträckning före 15 maj 1997. För att skydda folkhälsan ska sådana livsmedel riskvärderas och godkännas innan de får säljas. Här får du veta vilka regler som gäller och hur de ska användas.
...) Förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Förordning (EG) nr 1334/2008 om l...
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet