Skriv ut
Jämför versioner

Lakebaserade fiskprodukter - Flödesschema och processbeskrivning

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du exempel på ett flödesschema och en processbeskrivning för en lakebaserad fisk- och skaldjursprodukt, i det här fallet skaldjursmix i lake. Observera att det inte går att kopiera exemplen för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på flödesschema
- skaldjursmix i lake

Exempel på processbeskrivning
- skaldjursmix i lake

Nr

Processteg

Beskrivning

1

Mottagning

Mottagningskontroll sker av alla inkommande varor och emballage under dagtid. Efter ankomst körs varorna in i respektive varulager.

2

Fryslagring

Räkor lagras vid en temperatur -18 °C.

3

Emballage

Inneremballage lagras i obrutna förpackningar tillsammans med ytteremballage.

4

Torrlagring

Salt, konserveringsmedel och surhetsreglerande medel lagras torrt vid rumstemperatur.

5

Upptining

Upptining sker genom att innehållet (cirka 10 kilo/stýck) hälls ner i ett temperaturreglerat vattenkar.

6

Blandning av lake

Laken blandas. Vatten, salt och konserveringsmedel blandas.  

7

Vatten

Dricksvatten från egen brunn.

8

Portionering/ vägning

Räkor och kräftstjärtar matas upp i en vågcell och vid rätt mängd öppnas cellens botten och räkorna respektive kräftstjärtarna ramlar ner i plastråget nedanför. Därefter fylls tråget med rätt mängd lakeblandning.

9

Packning och märkning

Innan locket sätts på och datummärkning sker doseras en viss mängd surhetsreglerande medel i blandningen. Förpackningarna har förtryckt märkningsinformation. Pallarna plastas och förses med en palletikett.

10

Kyllagring

Pallarna lastas ut på kyllagret och lagras vid en temperatur av +2°C.

11

Leverans

Pallarna levereras ut till väntande kylbilar (+8°C).