Skriv ut
Jämför versioner

Lakebaserade fiskprodukter - Princip 3-5

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder för lakebaserade fiskprodukter, här skaldjursmix. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder – skaldjursmix

Steg

Potentiell fara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

CCP 1
Blandning av lake

     

Kemisk fara vid överdosering av konserverings-medel.

Högst 216 g/100 kg färdig blandning av E210 och E202.

Vad:Invägning av rätt mängder enligt recept, och fördelning av ingredienser i laken. Kontrollera att alla ingredienser har löst sig i laken. 

Hur: Före varje blandning

Vem: Operatör

Vid överdosering kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

 

CCP 2
Vägning/

portionering

 

   

Korskontamination av allergener från utrustning vid produktbyten inom dag.

Produktbyte måste ske enligt fastställd produktions-ordnings följd där allergener beaktas.

 

Vad: Att produkter följer varandra enligt godkänd ordningsföljd.

Hur: Före produktbyte.

Vem: Operatör.

 

Vid fel kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

Exempel vid redlighetsfaror - skaldjursmix i lake

Steg

Potentiell redlighetsfara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

DAP 1
Portionering/ vägning

     

Felaktig nettovikt

Ingen förpackning får avvika med 6 % neråt innan laken har tillsatts

Partiet får i genomsnitt avvika med högst 3 %

 

Vad:Inställning av vågcell Stickprover tas ut 2/timme

Hur: Vid start. Under produktion.

Vem: Operatör

Kalibrera vågceller

Är något stickprov >6% stoppa och utvärdera