Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Lakebaserade fiskprodukter - Princip 3-5

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder för lakebaserade fiskprodukter, här skaldjursmix. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av för alla produkter i sortimentet. Alla har sina unika frågeställningar.

Exempel på kritiska gränsvärden, övervakning och korrigerande åtgärder – skaldjursmix

Steg

 

Potentiell fara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

CCP/OPRP 1
Blandning av lake

Kemisk fara vid överdosering av konserverings-medel.

Högst 216 g/100 kg färdig blandning av E210 och E202.

Vad: Invägning av rätt mängder enligt recept, och fördelning av ingredienser i laken. Kontrollera att alla ingredienser har löst sig i laken. 

Hur: Före varje blandning

Vem: Operatör

Vid över-dosering kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

 

CCP/OPRP 2
Vägning/

portionering

Kors-kontamination av allergener från utrustning vid produktbyten inom dag.

Produktbyte måste ske enligt fastställd produktions-ordnings följd där allergener beaktas.

 

Vad: Att produkter följer varandra enligt godkänd ordningsföljd.

Hur: Före produktbyte.

Vem: Operatör.

 

Vid fel kontakta kvalitetschef, stoppa satsen för utvärdering

Exempel vid redlighetsfaror - skaldjursmix i lake

Steg

 

Potentiell redlighetsfara

Kritiskt gränsvärde

Övervakning
Vad, hur, vem

Korrigerande
åtgärd

DAP 1
Portionering/ vägning

Felaktig nettovikt

Ingen förpackning får underskrida den dubbla negativa avvikelsen i nettovikt d.v.s. lägre än 6 %. Det faktiska innehållet i en färdig-förpackning får i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden (se STAFS 2017:1)

Vad: Inställning av vågcell. Stickprover tas ut 2 gånger /timme

Hur: Vid start. Under produktion.

Vem: Operatör

Fyll på med mer fisk. Stoppa fyllningen om avvikelser sker till följd av störningar som kräver kalibrering eller byte av vågar.