Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Valbara produktgrupper för huvudkontor

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka produktgrupper som kan anges för verksamheter med Huvudkontor som huvudsaklig inriktning.

Samma produktgrupper som kan anges för livsmedelsanläggningar i Tidigare led, går också att ange för Huvudkontor. 

Läs mer om vilka dessa produktgrupper är, här:

Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor

En beskrivning av vad respektive produktgrupp innebär och vägledning om när produktgruppen ska kryssas i vid riskklassning av verksamheten, finns här:

Beskrivning av produktgrupper för tidigare led och huvudkontor