Till huvudinnehåll
Hittade 3 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Smittskydd
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 2160/2003 2019-08-07

Bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

LIVSFS 2005:7 2019-07-02

Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott