Till huvudinnehåll
Hittade 6 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Riskklassning
Filtrera på typ
EG-förordning 178/2002

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EU-förordning 1169/2011

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2023:2

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

SFS 2006:804

Livsmedelslagen