Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Några kemiska och allergena agens med gränsvärden

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av var du kan hitta gränsvärden för några olika agens.

 

Agens

Lagstiftning

Livsmedel

Nitrat

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

bladgrönsaker (spenat, sallad, rucola), vasslepulver

Aflatoxiner

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

samtliga livsmedel

Ochratoxin A

Förordning (EU) 915/2023

spannmål, kaffe, vin, russin m m

Patulin

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

frukt- och bärprodukter

Deoxynivalenol

Förordning (EU) 915/2023

spannmål och produkter därav

Zearalenon

Förordning (EU) 915/2023

spannmål, majs- och majsprodukter

Fumonisiner

Förordning (EU) 915/2023

majs- och majsprodukter

Bly

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

vegetabilier och animalieprodukter

Kadmium

Förordning (EU) 915/2023

vegetabilier och animalieprodukter

Kvicksilver

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

fisk, fiskprodukter och kosttillskott

Tenn

LIVSFS 2012:3

Förordning (EU) 915/2023

samtliga livsmedel

Aromer – Exempelvis kumarin (kanel), vanillin, glycyrrhizinsyra (lakris) och koffein  

Förordning (EG) nr 1334/2008

drycker, bakverk, flingor m m

Glykoalkaloider

LIVSFS 2012:3

potatis (rå och oskalad)

3-MCPD (3-monoklorpropan-
1,2-diol)

Förordning (EU) 915/2023

sojaprodukter, hydrolyserat protein

Dioxiner och PCB

Förordning (EU) 915/2023

animalier och produkter därav, vegetabiliska oljor/fetter

Veterinärmedicinska preparat - Saknas gränsvärde för ett läkemedel betraktas det som otillåtet, till exempel kloramfenikol, malakitgrönt, nitrofuraner och clopidol

Förordning (EU) nr 37/2010

Förordning (EG) nr 124/2009

animalier, processade produkter

 

Agens

Lagstiftning

Livsmedel

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Förordning (EU) 915/2023

 

animalier, oljor/fetter, vegetabilier

Bekämpningsmedel

Förordning (EG) nr 396/2005

vegetabilier och animalieprodukter

Material i kontakt med livsmedel

Förordning (EG) nr 1895/2005

 

Godkända tillsatser

Förordning (EG) nr 1333/2008

vegetabilier och animalieprodukter

Algtoxiner

Förordning (EG) nr 853/2004

musslor

Radioaktiva ämnen (cesium, strontium)

Förordning (Euratom) 2016/52

LIVSFS 2012:3

vegetabilier och animalieprodukter (samtliga livsmedel)

Flyktiga kvävebaser (TVB-N)

Förordning (EG) nr 2074/2005

fiskprodukter

Kalcium

Förordning (EG) nr 853/2004

mekaniskt urbenat kött

Gluten
Det finns inga fastställda gränsvärden för övriga allergener i bilaga II till förordning EU (nr) 1169/2011.

Förordning (EU) nr 828/2014

Livsmedel med påståenden om ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt”

Laktos 

Svensk Tillämpning - Gränsvärdena i den svenska tillämpningen bygger på rapporten Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter 1993:557

Livsmedel med påståenden om ”laktosfri” eller ”låglaktos/ laktosreducerad”