Till huvudinnehåll
Hittade 5 träffar som innehåller orden av typ Lagstiftning med taggen Fläskkött
Filtrera på typ
EG-förordning 1688/2005 2019-08-08

Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 853/2004 2023-01-11

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

EU-förordning 1337/2013 2019-08-27

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä

LIVSFS 2005:22 2019-12-02

Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen