Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Inte färdigförpackade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Livsmedel som inte är färdigförpackade kan vara helt oförpackade, ligga i en förpackning som lämnas över en disk eller förpackas på konsumentens begäran. I samtliga fall gäller att konsumenten enkelt ska få den information hen har rätt till.

Tre kategorier

Livsmedel som inte är färdigförpackade är indelade i tre kategorier:

 • Livsmedel som säljs utan att vara förpackade (det vill säga livsmedel som är oförpackade).
 • Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran.
 • Livsmedel som är färdigförpackade för direkt försäljning.

Se artikel 44.1 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Livsmedel som säljs utan att vara förpackade

Här avses livsmedel som säljs oförpackade. I fortsättningen benämns denna grupp av livsmedel oförpackade livsmedel.

Exempel på oförpackade livsmedel:

 • Mat som säljs och äts på en restaurang.

 • Mat som kunden själv lägger ner i en låda eller annan förpackning i en butik eller på en restaurang.

 • Mat i kantiner med lock.

Obligatoriskt att informera om

Hur uppgifterna får lämnas

Livsmedel förpackade på försäljningsstället på konsumentens begäran

Hit hör livsmedel som presenteras oförpackade eller i en annan förpackning än en ”konsumentförpackning”, och som förpackas för en viss konsument som begärt att få köpa livsmedlet. Vid försäljningen av livsmedel som förpackas på försäljningsstället finns alltså alltid någon form av kontakt mellan säljare och kund, till exempel ”ansikte mot ansikte”, i sociala media eller via telefon, innan livsmedlet förpackas för kundens räkning.

Exempel på livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran:

 • Ost eller skinka som presenteras oförpackade eller i en annan förpackning än en ”konsumentförpackning”, till exempel en hel inplastad skinka i en butiks delikatessdisk, och som delas och paketeras efter kundens önskemål.

 • Pizza som efter kundens beställning paketeras och lämnas över till kunden.

 • Köttlådor som packas ihop efter kundens beställning paketeras och lämnas över till kunden.

 • Matlådor som förpackas efter kundens beställning och levereras varma, kylda eller frysta från tillagningsköket till personer i deras hem.

Obligatoriskt att informera om

Hur uppgifterna får lämnas

Livsmedel färdigförpackade för direkt försäljning

Avgörande för att livsmedel ska omfattas av den här kategorin är att kunden har möjlighet till direkt personlig kontakt med personal som kan ge den obligatoriska livsmedelsinformationen i en eller annan form. Livsmedlet behöver inte nödvändigtvis vara förpackat samma dag och inte heller på försäljningsstället. Livsmedlet kan exempelvis vara varmt, kallt eller fryst.

I praktiken innebär en direkt försäljning oftast att livsmedel erbjuds till försäljning över eller i direkt anslutning till en manuell disk. Det ska vara lätt för konsumenten att få den information den har rätt till. Information om färdigförpackade livsmedel för direkt försäljning ska lämnas enligt 8-11 § LIVSFS 2014:4.

 Exempel på livsmedel som färdigförpackas för direkt försäljning

 • I en stormarknad förpackas sill, som placeras i eller i nära anslutning till butikens delikatessdisk. För att sillen ska kunna anses vara färdigförpackad för direkt försäljning ska det finnas personal som kan ge livsmedelsinformation vid den plats där sillen är placerad. Det innebär att när delikatessdisken är stängd och personal inte finns tillgänglig måste den sill som erbjuds till försäljning vara fullständigt märkt.

 • I ett litet bageri med försäljning direkt till konsument kan i praktiken alla varor som är förpackade i förväg anses vara färdigförpackade för direkt försäljning. I en liten försäljningslokal är varorna oftast placerade i eller i nära anslutning till en bemannad försäljningsdisk. Det är alltså oftare så, jämfört med i större butiker, att personlig betjäning blir en förutsättning för att kunden ska kunna handla.

 • I ett storhushåll förpackas matlådor som är avsedda att säljas kylda eller frysta direkt till konsument vid ett senare tillfälle. Matlådorna är oftast placerade i kyl-/frysutrymme i köket eller i serveringslokalen i nära anslutning till en bemannad försäljningsdisk, där personalen kan lämna obligatoriska uppgifter.

Livsmedel som produceras och förpackas med avsikt att säljas färdigförpackade ska betraktas som färdigförpackade även om de säljs i en bemannad delikatessdisk eller liknande. Det är ett färdigförpackat livsmedel som ska vara märkt med alla obligatoriska uppgifter på svenska. Se även beslutsträdet nedan. 

Exempel på livsmedel som avses säljas färdigförpackade

En burk läskedryck upphör inte att vara ett färdigförpackat livsmedel endast på grund av att den säljs av en varmkorvförsäljare. Märkningen av läskedrycken ska alltså omfatta samtliga obligatoriska uppgifter angivna på svenska.

I beslutsträdet visas när ett livsmedel kan säljas som färdigförpackat för direktförsäljning. Ett livsmedel ligger i en förpackning som omsluter livsmedlet helt eller delvis på ett sätt som kan göra innehållet som gör att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas. Förpackningen är märkt på svenska eller annat språk. Kan livsmedlet säljas som färdigförpackat för direkt försäljning?

Obligatoriskt att informera om

Hur uppgifterna får lämnas

Distansförsäljning - inte färdigförpackade livsmedel