Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

ABP flöde vid slakt av svin

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av svin, en av de verksamhetstyper där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat som stöd vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

Samtliga steg i flödet

→ material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6 mm, på annan plats i anläggningen

→ material i form av spill på golv under produktionen

→ material som samlas upp vid rengöring efter produktion

→ material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet

→ material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs

→ material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt)