Skriv ut
Jämför versioner

Att informera frivilligt

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Företagen kan välja att informera om fler uppgifter än de som krävs för livsmedel som inte är färdigförpackade. Men då finns ändå bestämmelser som måste följas. Här kan du läsa om vad som gäller.

Krav på frivillig information

De krav som gäller för frivillig livsmedelinformation framgår av artikel 36 i förordning (EU) nr 1169/2011. Kraven gäller all livsmedelsinformation, inte bara till exempel märkning, presentation och reklam.

Krav på frivillig livsmedelsinformation

När information om livsmedel som inte är färdigförpackade ges frivilligt

Om livsmedelsinformationen enligt artiklarna 9 och 10 ges på frivillig basis, det vill säga när det inte finns krav på att sådan information måste anges, ska den oftast anges på samma sätt som om den varit obligatorisk.

Exempel på frivilligt angiven information

Om en restaurang väljer att informera frivilligt om ingrediensers ursprung i en maträtt ska kraven enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 1169/2011 vara uppfyllda.

Ett undantag finns för näringsdeklarationen som får anges på annat sätt om informationen lämnas frivilligt.

Näringsdeklaration för livsmedel som inte är färdigförpackade

I Sverige finns inte något krav på att en näringsdeklaration ska anges för livsmedel som inte är färdigförpackade. Om en näringsdeklaration anges frivilligt, eller för att andra unionsbestämmelser kräver en sådan, får dess innehåll begränsas till att omfatta:

  • Energivärdet eller,
  • Energivärdet tillsammans med mängderna fett, mättat fett, sockerarter och salt.

Se artikel 30.5 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Näringsdeklaration

När livsmedel som inte är färdigförpackade innehåller vissa färgämnen

För färdigförpackade livsmedel som innehåller vissa azofärgämnen och kinolingult finns krav på viss tilläggsmärkning.

Hur tillsatser ska anges i ingrediensförteckningen (se under rubriken Märkningskrav för livsmedel som innehåller vissa färgämnen)

Motsvarande krav saknas för livsmedel som inte är färdigförpackade. Se 8 - 9 §§ LIVSFS 2014:4.

Exempel när tilläggsmärkning inte krävs

  • När tuggummi säljs i tuggummiautomater.
  • När smågodis säljs i lösvikt.

Tilläggsmärkningen måste däremot finnas med om företagaren frivilligt har märkt ut ingredienser för livsmedel som inte är färdigförpackade och där färgämnen som omfattas av artikel 24 i förordning (EG) nr 1333/2008 ingår.