Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Distansförsäljning - färdigförpackade livsmedel

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Vid distansförsäljning har konsumenten rätt att få tillgång till all obligatorisk information, utom hållbarhetsdatum, innan köpet avslutas. Hur det ska gå till kan du läsa om på denna sida.

Vad är distansförsäljning?

Distansförsäljning är all typ av försäljning där någon form av teknik för distanskommunikation ingår. Tekniker för distanskommunikation definieras i artikel 2.2.u i förordning (EU) nr 1169/2011. Några exempel är försäljning via internet, postorder och telefon.

Att informera innan köpet avslutas

När färdigförpackade livsmedel säljs av livsmedelsföretag till slutkonsument genom distansförsäljning ska all obligatorisk livsmedelsinformation, utom datummärkning, finnas tillgängliga innan köpet avslutas. Se artikel 14.1.a i förordning (EU) nr 1169/2011.

Exempel på när köpet kan anses vara avslutat:

  • En kund beställer livsmedel via en butiks webbplats. Köpet kan anses avslutat när kunden har lagt sin vara i sin virtuella varukorg, det vill säga när kunden har bestämt sig för att gå vidare med köpet.

  • En kund ringer och beställer ett livsmedel. Köpets kan anses avslutat när kunden har gjort sin beställning.

Med obligatorisk livsmedelsinformation menas all information som ska lämnas till slutkonsumenten enligt alla EU-regler.

EU-kommissionens tillkännagivande om allergiinformation (se punkt 4.30)

Datummärkningen, tillsammans med övriga uppgifter, ska dock alltid finnas på förpackningen när varan levereras till konsumenten. Se artikel 14.1.b i förordning (EU) nr 1169/2011.

Syftet med bestämmelsen i artikel 14 är att konsumenten ska få tillgång till samma information vid distanshandel som vid köp i en livsmedelsbutik. Dessutom ska konsumenten ha tillgång till samma information när varorna levereras.

Varuautomater och automatiserade affärslokaler

För färdigförpackade livsmedel som säljs i varuautomater eller automatiserade affärslokaler behöver inte obligatorisk livsmedelsinformation finnas tillgängligt för konsumenten innan köpet avslutas. Produkten måste dock vara fullständigt märkt när den har levererats till konsumenten.

Se artikel 14.3 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Hur kan informationen lämnas?

Ett sätt att informera konsumenterna innan köpet vid distansförsäljning, kan vara direkt på livsmedelsföretagets webbsida eller via länk till annan sida. När det är lämpligt kan företaget även hänvisa till ett telefonnummer med normal samtalstaxa dit konsumenten kan ringa, och med hänvisning till tillgängliga telefontider.

Exempel på när det kan vara lämpligt att hänvisa till ett telefonnummer:

En webbutik säljer fisk med ursprung som varierar från dag till dag. Konsumenten får uppgift om fiskens ursprung för dagen via ett telefonnummer.

Exempel på när det inte kan anses lämpligt att hänvisa till ett telefonnummer:

En webbutik med ett stort sortiment säljer färdigförpackade livsmedel med komplicerade och omfattande ingrediensförteckningar. För att livsmedelsinformationen ska vara lättillgänglig för konsumenten är det lämpligt att information om ingredienser presenteras direkt på webbplatsen.  

Den obligatoriska informationen ska, som vid all försäljning av färdigförpackade livsmedel till konsument, placeras på en väl synlig plats, vara lätt att se och klart läsbar. Se artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Vilka uppgifter som ska finnas i märkningen för färdigförpackade livsmedel hittar du på sidan om obligatorisk information.

Obligatorisk information

Frågor och svar om distansförsäljning