Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

ABP flöde vid slakt av nötkreatur

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av nötkreatur, en av de verksamhetstyper där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

 

Samtliga steg i flödet

→ material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6mm, på annan plats i anläggningen

→ material i form av spill på golv under produktionen

→ material som samlas upp vid rengöring efter produktion

→ material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet

→ material från djur provtagna för BSE i avvaktan på provsvar

→ material från djur som vid provtagning för BSE befunnits vara positiva

→ material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs

→ material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt).