Till huvudinnehåll
Hittade 306 träffar som innehåller orden med taggen Lagstiftning
Filtrera på typ
LIVSFS 2005:9

Användning av symbolen Nyckelhålet

LIVSFS 2006:12

Djupfrysta livsmedel

LIVSFS 2008:13

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

LIVSFS 2009:13

Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

LIVSFS 2010:10

Avgift för exportgodkännande

LIVSFS 2011:10

Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2011:12

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

LIVSFS 2011:7

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

LIVSFS 2012:3

Främmande ämnen i livsmedel

LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

LIVSFS 2014:25

Livsmedelsenzymer

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2016:13

Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

LIVSFS 2016:7

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål

LIVSFS 2018:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

LIVSFS 2020:6

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

LIVSFS 2021:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2021:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

LIVSFS 2021:9

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:2

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

LIVSFS 2022:4

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

LIVSFS 2022:5

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:11) om kompletta kostersättningar för viktkontroll

LIVSFS 2022:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

Regler om ABP - animaliska biprodukter

För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats

Regler om djurskydd

För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

Regler om foder i primärproduktionen

För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SFS 2006:1033

Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

 

SFS 2006:1165

Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:1166

Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

SFS 2006:804

Livsmedelslagen

SFS 2006:805

Lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:806

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:812

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

SFS 2006:813

Livsmedelsförordningen

SFS 2006:814

Förordningen om foder och animaliska biprodukter

SFS 2006:815

Förordningen om provtagning på djur, med mera

SFS 2009:1424

Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1425

Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

SFS 2009:1426

Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

SFS 2011:1060

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS 2011:1494

Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

SFS 2013:1059

Förordning om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2013:363

Lag om kontroll av ekologisk produktion

SFS 2014:786

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804

SFS 2021:176

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

SLVFS 1980:4

Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:5

Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:6

Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP)