Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

ABP flöde vid slakt av får och get

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här finner du ett generiskt flödesschema för slakt av får och get, en av de verksamheter där den officiella veterinären ska utföra revision enligt förordning (EG) nr 854/2004. Använd gärna schemat som stöd vid kontroll av flöde av ABP genom en livsmedelsanläggning.

Stall

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avlastning

 • Gödsel från djurtransporter
 • Djur som dött eller avlivats under transport

Stall

 • Gödsel från stall
 • Djur som avlivas i ankomsthallen

Oren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Avblodning

 • Blod
 • Blod från djur vilka otjänlighetsförklarats
 • Övrigt blod som inte är livsmedel

Avtagning av skalle/svans

 • Skalle
 • Svans

Borttagning av juver, penis och testiklar

Besiktning av juver, penis och testiklar

 • Juver
 • Testiklar
 • Penis
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ

Avhudning, borttagning av bakben

 • Bakben

Avhudning, borttagning av framben

 • Framben

Hudavdragning

 • Hud

Ren avdelning

Processteg

Animalisk biprodukt som hanteras i steget

Urtagning av bukorgan

Besiktning bukorgan

 • Tarm, magar, talg, mjälte, mag- och tarminnehåll, matstrupe, livmoder, foster, nätfett
 • Beslagtagna organ
 • Otjänligförklarade organ

Urtagning bröstorgan

Besiktning bröstorgan och skalle 

 • Otjänligförklarade organ/delar av organ
 • Beslagtagna organ > otjänligförklarade organ
 • Arrest > otjänligförklarade organ
 • Beslagtagna skallar > otjänligförklarade skallar
 • Arrest > otjänligförklarade skallar

Klyvning av får och get äldre än 12 månader

 • Ryggmärg
 • Klyvspån

Besiktning kropp

 • Lokalt otjänligförklarade kroppar (rensning)
 • Beslagtagna kroppar > otjänligförklarade kroppar
 • Arrest > otjänligförklarade kroppar

Rensning frampart, halsputs

 • Bortrensat material
 • Kött från området kring stickkanalen

Talgning/fettborttagning

 • Talg/fett

Rensning av slaktkropp

 • Bortrensat material

Våg

 • Del av öra med vidhändande identifieringsmärke

Nedskärning av organ

 • Hjärta, lungor, njure, tunga, diafragma, bräss, fett runt hjärta
 • Övrigt material, till exempel luftstrupe

Samtliga steg i flödet

 • Material som samlas upp från filter i golvbrunnar eller filter, max 6 mm, på annan plats i anläggningen.
 • Material i form av spill på golv under produktionen.
 • Material som samlas upp vid rengöring efter produktion.
 • Material från eventuella hygiensugar, där de är placerade i flödet.
 • Material från djur provtagna för TSE i avvaktan på provsvar.
 • Material från djur som vid provtagning för TSE befunnits vara positiva.
 • Material för fortbildning och forskning i det steg i flödet där det avskiljs.
 • Material som av livsmedelsföretagaren klassas om från livsmedel till ABP i det steg i flödet där det klassas om (utgångspunkt).