Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av importerade alkoholhaltiga drycker

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du de speciella regler som gäller för gränskontroll av importerade alkoholhaltiga drycker.

Flera myndigheter inblandade vid import av alkohol

För att kunna sälja alkoholdrycker i Sverige måste importören vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt reglerna i lagen om alkoholskatt. Ansökan om godkännande görs hos Skatteverket. Importörer av alkoholhaltiga drycker ska också kontakta Tullverket och Folkhälsomyndigheten.

För import av vin från länder utanför EU krävs så kallade följedokument, VI-1-dokument  och VI-2-blanketter. Se artikel 8-27 samt bilagorna V och VII till kommissionens förordning (EU) 2018/273 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar,
vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, osv.

Importörer av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker ska också kontakta Folkhälsomyndigheten för att uppfylla kravet på att lämna in statistiska uppgifter om import.

Information till livsmedelsföretagare Alkoholhaltiga drycker - tillverkning och märkning