Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av ekologiska livsmedel

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här finner du de speciella regler som gäller gränskontroll av ekologiska livsmedel.

Vilka regler gäller?

Importregler för ekologiska produkter finns i

  • Förordning (EG) nr 834/2007.
  • Förordning (EG) nr 889/2008.
  • Förordning (EG) nr 1235/2008.

För att kunna importera ekologiska livsmedel ska någon av följande punkter uppfyllas:

  • Landet vara godkänt enligt bilaga III i förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer.
  • Kontrollorganet utanför EU som kontrollerat varorna vara godkänt enligt bilaga IV i samma förordning. 

Oavsett från vilket land utanför EU varorna importeras ska importören vara ansluten till och kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Se artikel 28.1 i förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Så här går det till

Ett kontrollintyg i original ska medfölja varorna till den första mottagaren i Sverige. Intyget ska styrka att produktionen i landet utanför EU är likvärdig med produktionen av ekologiska produkter inom EU. Intyget utskrivet ur Traces NT av kontrollorganet/kontrollmyndigheten i land utanför EU ska skickas till Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Göteborg för granskning och signering vid importtillfället. Kontrollintyget finns i bilaga V i förordning (EG) nr 1235/2008.

Ekologiska produkter (Tullverket)

Import av ekologiska livsmedel (Livsmedelsverket)

Om varan omfattas av krav på gränskontroll görs kontrollen på samma sätt som med konventionella livsmedel. När gränskontrollen tar prover på vegetabilier gäller reglerna för ekologiska livsmedel, om livsmedlet är märkt som ekologiskt. Om rester av icke godkända bekämpningsmedel upptäckts ska importören ange vilket kontrollorgan de är anslutna till. Se bilaga II i förordning (EG) nr 889/2008.

Ärendet överlämnas från gränskontrollen till kontrollorganet. Kontrollorganet bedömer om livsmedlet får säljas som ekologiskt eller om det istället ska säljas som konventionellt.

Sidans taggar
Lagstiftning