Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Beskrivning av aktiviteter för slakt- och vilthanteringsmodellen

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med huvudsaklig inriktning slakt och vilthantering. Läs om vad aktiviteterna omfattar, vilken poäng de ger och om det är en huvudaktivitet. Du får också vägledning till vad Livsmedelsverket anser ska kontrolleras kopplat till aktiviteten.

Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri
Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri
Slakt av tamsvin vid slakteri
Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri
Slakt av ren vid slakteri
Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri
Slakt av hardjur vid slakteri
Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder
Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder
Slakt av slaktkyckling (broiler)
Slakt av kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss eller tamhöns andra än slaktkyckling
Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur
Nödslakt av tama hov- och klövdjur utanför slakteri
Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison
Slakt av strutsfåglar och annat hägnat vilt samt bison på jordbruksanläggning eller ren på uppsamlingsplats
Slakt av strövren
Vilthantering storvilt
Vilthantering småvilt
Införsel från EES eller annan EU-medlems-stat (än Sverige) av nedlagt icke avhudat frilevande vilt till vilthanteringsanläggning
Användande av vatten som inte är av dricksvattenkvalitet (annat vatten)
Infrysning
Förpackning som ger förlängd hållbarhet av livsmedel
Styrning av andra anläggningar
Butik
Servering
Mobil delverksamhet
Aktiviteter kopplade till riskklassning av kontroll av animaliska biprodukter (ABP)
ABP sorteras bara i en kategori
ABP sorteras i mer än en kategori
ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användnings-områden
SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader
Aktiviteter kopplade till riskklassning av kontroll av djurskydd
Slakt på annat ställe än slakteri
Bedövning med bult
Bedövning med fri projektil
Elektrisk bedövning
Strömförande vattenbad
Gasbedövning
Slag mot huvudet
Uppstallning stora idisslare
Uppstallning hästdjur
Uppstallning små idisslare
Uppstallning tamsvin
Uppstallning av tama fjäderfä (ej struts)
Uppstallning av hägnat vilt eller övernattning i slaktdjurshägn

Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri

Med Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri menas slakt på slakteri av nötkreatur och hästdjur. Hit räknas också slakt av bland annat åsna, bison, vattenbuffel och kamel. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, processhygienkriterier, spårbarhet, information från livsmedelskedjan (FCI) inklusive kontroll av hästpass, samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av nötkreatur och/eller hästdjur vid slakteri:

 • ger 11 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri

Med Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri menas slakt på slakteri av bland annat får och lamm, get och killing samt alpacka. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, processhygienkriterier, spårbarhet och information från livsmedelskedjan (FCI) samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av små idisslare (exklusive kalv) bl.a. get, får och lamm vid slakteri:

 • ger 10 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av tamsvin vid slakteri

Med Slakt av tamsvin vid slakteri menas slakt på slakteri av slaktsvin, sugga och galt. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, processhygienkriterier, spårbarhet och information från livsmedelskedjan (FCI) samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av tamsvin vid slakteri:

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

Med Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri menas slakt på slakteri av struts, emu, nandu och andra ratiter. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, spårbarhet och information från livsmedelskedjan (FCI) samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av strutsfåglar (ratiter) vid slakteri:

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av ren vid slakteri

Med Slakt av ren vid slakteri menas slakt på slakteri av ren. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, spårbarhet och information från livsmedelskedjan (FCI) samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av ren vid slakteri:

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri

Med Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri menas slakt av tamhöns inklusive slaktkyckling/broiler, gäss, kalkoner, ankor och pärlhöns. Aktiviteten omfattar kontroller av information från livsmedelskedjan (FCI), spårbarhet, handelsnormer för produkter inom fjäderfäsektorn samt frivilliga förbehållna begrepp inom jordbrukssektorn, samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar (ratiter) vid slakteri:

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av hardjur vid slakteri

Med Slakt av hardjur vid slakteri menas slakt på slakteri av tamkanin. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, spårbarhet och information från livsmedelskedjan (FCI) samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Slakt av hardjur vid slakteri:

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder

Med Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder menas slakt av kalv under 12 månaders ålder. Aktiviteten omfattar kontroller av kalvköttsmärkning enligt handelsnormerna.

Slakt av nötkreatur under 12 månaders ålder:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder

Med Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder menas slakt av djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM). Aktiviteten omfattar kontroller av övervakningsprogram för transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) samt avlägsnande, separering och märkning av specificerat riskmaterial (SRM).

Slakt av nötkreatur, får eller get över 12 månaders ålder:

 • ger 3 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt av slaktkyckling (broiler)

Med Slakt av slaktkyckling (broiler) menas slakt av slaktkyckling (broiler) exklusive andra varianter av höns. Aktiviteten kopplar till huvudaktiviteten Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar och ska anges för de slakterier som slaktar slaktkyckling. Aktiviteten omfattar kontroll av slakthygien, HACCP och processhygienkriterier.

Slakt av slaktkyckling (broiler):

 • ger 8 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt av kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss eller tamhöns andra än slaktkyckling

Med Slakt av kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss eller tamhöns andra än slaktkyckling menas slakt av bland annat stor och liten kalkon, gås, anka, tuppar och vuxna höns. Aktiviteten kopplar till huvudaktiviteten Slakt av fjäderfä andra än strutsfåglar och ska anges för de slakterier som slaktar alla typer av fjäderfä exklusive slaktkyckling. Omfattar kontroll av slakthygien och HACCP.

Slakt av kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss eller tamhöns andra än slaktkyckling:

 • ger 7 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur

Med Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur menas slakterier eller vilthanteringsanläggningar som slaktar djurslag som omfattas av trikinkontroll. Exempel på djurslag är slaktsvin, vuxna tamsvin, hästdjur, vildsvin och björn. Aktiviteten omfattar bland annat kontroll av att provtagning och hantering av provsvar sker på ett korrekt sätt.

Slakt eller vilthantering av trikinbärande djur:

 • ger 3 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Nödslakt av tama hov- och klövdjur utanför slakteri

Med Nödslakt av tama hov- och klövdjur utanför slakteri menas slakterier som utför nödslakt av tama hov- och klövdjur på jordbruksanläggning och uppslaktning på slakteriet. Aktiviteten omfattar kontroll av bland annat hygienisk hantering fram till slakteriet och dokumentationskrav.

Nödslakt av tama hov- och klövdjur utanför slakteri:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison

Med Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison menas slakterier som utför slakt på gård, det vill säga avlivar tama hästdjur, svin eller nötkreatur på jordbruksanläggningen för att sedan slakta upp dessa på slakteriet. Aktiviteten omfattar kontroll av bland annat hygienisk hantering fram till slakteriet, mobil enhet och dokumentationskrav.

Slakt på jordbruksanläggning av häst, svin eller nötkreatur andra än bison:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt av strutsfåglar och annat hägnat vilt samt bison på jordbruksanläggning eller ren på uppsamlingsplats

Med Slakt av strutsfåglar och annat hägnat vilt samt bison på jordbruksanläggning eller ren på uppsamlingsplats menas slakterier som tar emot strutsfåglar, annat hägnat vilt, bison eller ren för uppslaktning som har avlivats av slakteriet på jordbruksanläggningen om det gäller strutsfåglar, annat hägnat vilt eller bison, eller på uppsamlingsplatsen om det gäller ren. Aktiviteten omfattar kontroll av bland annat hygienisk hantering fram till slakteriet och dokumentationskrav.

Slakt av strutsfåglar och annat hägnat vilt samt bison på jordbruksanläggning eller ren på uppsamlingsplats:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slakt av strövren

Med Slakt av strövren menas renslakterier som tar emot strövrenar för uppslaktning som avlivats efter särskilt beslut på vinterbetesmark. Aktiviteten omfattar kontroll av bland annat hygienisk hantering fram till slakteriet.

Slakt av strövren:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Vilthantering storvilt

Med Vilthantering storvilt menas mottagning och uppslaktning av storvilt på vilthanteringsanläggning. Till storvilt räknas vilda klövdjur och landlevande däggdjur som är föremål för jakt. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, spårbarhet och viltundersökarintyg samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Vilthantering storvilt:

 • ger 6 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Vilthantering småvilt

Med Vilthantering småvilt menas mottagning och uppslaktning av vild fågel och vilda hardjur på en vilthanteringsanläggning. Aktiviteten omfattar kontroller av bland annat slakthygien, spårbarhet och viltundersökarintyg samt utformning av övrig livsmedelsinformation eller märkning.

Vilthantering småvilt:

 • ger 6 kontrollpoäng
 • är en huvudaktivitet

Införsel från EES eller annan EU-medlems-stat (än Sverige) av nedlagt icke avhudat frilevande vilt till vilthanteringsanläggning

Med Införsel från EES eller annan EU-medlems-stat (än Sverige) av nedlagt icke avhudat frilevande vilt till vilthanteringsanläggning menas att en vilthanteringsanläggning tar emot icke avhudade viltkroppar från exempelvis Danmark, Norge eller Finland för uppslaktning i Sverige. Aktiviteten omfattar kontroll av hygien och dokumentation.

Införsel från EES eller annan EU-medlems-stat (än Sverige) av nedlagt icke avhudat frilevande vilt till vilthanteringsanläggning:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Användande av vatten som inte är av dricksvattenkvalitet (annat vatten)

Med Användande av vatten som inte är av dricksvattenkvalitet (annat vatten) menas en livsmedelsanläggning som använder vatten som inte är dricksvatten men där dricksvattenkvalitet normalt sett krävs. Det kan exempelvis vara en anläggning som har en egen brunn som inte är en registrerad dricksvattenanläggning och där vattnet inte används i kontakt med livsmedel utan bara för handtvätt och rengöring eller där kontrollmyndigheten fattat ett beslut om undantag enligt 34 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Aktiviteten omfattar kontroll av HACCP och att vattnet håller en bakteriologisk kvalitet så att livsmedel inte riskerar att förorenas.

Användande av vatten som inte är av dricksvattenkvalitet (annat vatten):

 • ger 2 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Infrysning

Med Infrysning menas infrysning av livsmedel som ska säljas vidare som djupfrysta eller frysta. Till exempel ett slakteri eller vilthanteringsanläggning som fryser ner hela eller delar av slaktkroppar eller biprodukter.

Infrysning:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Förpackning som ger förlängd hållbarhet av livsmedel

Med Förpackning som ger förlängd hållbarhet av livsmedel menas förlängning av hållbarheten för känsliga livsmedel genom konservering (hel- eller halv-), eller genom förpackning i skyddande atmosfär eller i vacuumförpackning.

Förpackning som ger förlängd hållbarhet av livsmedel:

 • ger 7 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Styrning av andra anläggningar

Med Styrning av andra anläggningar menas styrning av aktiviteter som genomförs på andra livsmedelsanläggningar. Det innebär till exempel ansvar för utformning av information, recept, egenkontroll, HACCP med mera för dessa andra anläggningar.

Styrning av andra anläggningar:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Butik

Med butik menas försäljning av livsmedel till slutkund.

Butik:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Servering

Med Servering menas servering av livsmedel till slutkund.

Servering:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Mobil delverksamhet

Med Mobil delverksamhet menas att verksamheten säljer eller serverar sina livsmedel på olika platser, som en del av verksamheten.

Mobil delverksamhet:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Aktiviteter kopplade till riskklassning av kontroll av animaliska biprodukter (ABP)

Här kan du läsa om de aktiviteter som finns för att riskklassa anläggningar där särskild kontroll av ABP ska utföras, det vill säga slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar. Aktiviteterna tar hänsyn till hur komplicerad anläggningens hantering av animaliska biprodukter är och om specificerat riskmaterial hanteras. Kontrollen omfattar relevanta delar av reglerna i förordning (EG) nr 999/2001 och förordning (EG) nr 1069/2009.

Läs mer om kategorisering och specificerat riskmaterial på Jordbruksverkets hemsida:

Ta hand om animaliska biprodukter

Kategorisering av animaliska biprodukter

ABP sorteras bara i en kategori

Med ABP sorteras bara i en kategori menas anläggningar där alla animaliska biprodukter läggs i en enda container och skickas som kategori 2- eller kategori 1-avfall till en enda mottagare eller där allt avfall läggs i en slaktgrop för de anläggningar som har tillstånd till det. Inget ABP används till djurfoder eller annan användning och inga magar töms för att särskilja ut maginnehållet.

ABP sorteras bara i en kategori:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

ABP sorteras i mer än en kategori

Med ABP sorteras i mer än en kategori menas anläggningar som sorterar de animaliska biprodukterna till två eller flera kategorier. Det är en aktivitet som används både för slakterier som lägger det mesta avfallet i en container men skiljer ut en liten mängd kategori 3-material för att sälja som till exempel djurfoder och slakterier som separerar i alla tre kategorierna.

ABP sorteras i mer än en kategori:

 • ger 10 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användnings-områden

Med ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användningsområden menas anläggningar som sorterar inom kategorierna. Till exempel när anläggningar som inom kategori 2 och/eller kategori 3 sorterar innehållet till flera olika mottagare som exempelvis djurfodertillverkning, rötgasproduktion och gödningsmedel.

ABP inom kategori 2 eller 3 tas om hand på flera olika sätt/för olika användningsområden:

 • ger 10 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader

Med SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader menas slakterier som slaktar nöt, får eller get över 12 månader eller på annat sätt hanterar specificerat riskmaterial (SRM).

SRM-hantering nöt, får eller get över 12 månader:

 • ger 10 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

(länk till aktivitetssidan på D-nivå)

Aktiviteter kopplade till riskklassning av kontroll av djurskydd

Här kan du läsa om de aktiviteter som ingår i riskklassning av djurskydd på slakterier. Hänsyn tas till vilka bedövningsmetoder som används, även reservmetod samt vilka djurslag som slakteriet är godkända för att stalla upp över natt. Kontrollerna omfattar relevanta delar av reglerna i förordning (EG) nr 1099/2009 och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2019:8 omtryckt genom 2020:22, Saknr L22).

Slakt på annat ställe än slakteri

Med Slakt på annat ställe än slakteri menas slakterier som är godkända för att utföra nödslakt, slakt på jordbruksanläggning eller uppsamlingsplats.

Slakt på annat ställe än slakteri:

 • ger 1 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Bedövning med bult

Med Bedövning med bult menas slakterier som använder krutladdad, pneumatisk eller fjäderspänd bult för bedövning. Aktiviteten är även aktuell att ange i de fall bultpistol används som reservmetod.

Bedövning med bult:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Bedövning med fri projektil

Med Bedövning med fri projektil menas slakterier som använder fri projektil, det vill säga någon form av skjutvapen med kula eller hagel för bedövning. Aktiviteten är även aktuell att ange i de fall fri projektil används som reservmetod.

Bedövning med fri projektil:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Elektrisk bedövning

Med Elektrisk bedövning menas slakterier som använder någon form av eltång eller annan elektrisk bedövning som inte är vattenbad.

Elektrisk bedövning:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Strömförande vattenbad

Med Strömförande vattenbad menas fjäderfäslakterier som har strömförande vattenbad som bedövningsmetod.

Strömförande vattenbad

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Gasbedövning

Med Gasbedövning menas svinslakterier och fjäderfäslakterier som använder gas, exempelvis koldioxid, som bedövning.

Gasbedövning:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Slag mot huvudet

Med Slag mot huvudet menas kanin- och fjäderfäslakterier som använder slag mot huvudet som bedövning. Metoden får endast användas som reservmetod så den måste kombineras med annan bedövningsmetod. Ingen får heller avliva mer än 70 djur per dag genom slag mot huvudet.

Slag mot huvudet:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning stora idisslare

Med Uppstallning stora idisslare menas slakterier som är godkända för att övernatta stora idisslare, det vill säga vuxna nötkreatur, kalv, bison, kamel eller vattenbuffel.

Uppstallning av stora idisslare:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning hästdjur

Med Uppstallning hästdjur menas slakterier som är godkända för att övernatta hästdjur, det vill säga hästar, åsnor etcetera.

Uppstallning hästdjur:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning små idisslare

Med Uppstallning små idisslare menas slakterier som är godkända för att övernatta får, lamm, get, killing eller alpacka.

Uppstallning små idisslare:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning tamsvin

Med Uppstallning tamsvin menas slakterier som är godkända för att övernatta slaktsvin, sugga eller galt.

Uppstallning tamsvin:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning av tama fjäderfä (ej struts)

Med Uppstallning av tama fjäderfä (ej struts) menas slakterier som är godkända för att övernatta fjäderfän av alla sorter där övernattning är tillåten, förutom struts.

Uppstallning av tama fjäderfä (ej struts):

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet

Uppstallning av hägnat vilt eller övernattning i slaktdjurshägn

Med Uppstallning av hägnat vilt eller övernattning i slaktdjurshägn menas slakterier som är godkända för att övernatta exempelvis struts eller ren.

Uppstallning av hägnat vilt eller övernattning i slaktdjurshägn:

 • ger 5 kontrollpoäng
 • är en underaktivitet