Till huvudinnehåll
Hittade 49 träffar som innehåller orden med taggen Nationella regler LIVSFS
Filtrera på typ
LIVSFS 2002:48

Vinframställning

LIVSFS 2003:13

Kakao- och chokladvaror

LIVSFS 2003:16

Kondenserad mjölk och mjölkprodukter

LIVSFS 2003:17

Sylt, gelé och marmelad

LIVSFS 2003:18

Fruktjuice och fruktnektar

LIVSFS 2003:39

Mjölk och ost

LIVSFS 2003:45

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:20

Livsmedelshygien

LIVSFS 2005:21

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2005:22

Kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska Unionen

LIVSFS 2005:7

Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott

LIVSFS 2005:9

Användning av symbolen Nyckelhålet

LIVSFS 2006:12

Djupfrysta livsmedel

LIVSFS 2008:13

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

LIVSFS 2009:13

Rapportering och vissa andra skyldigheter för kontrollmyndigheter

LIVSFS 2010:10

Avgift för exportgodkännande

LIVSFS 2011:12

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

LIVSFS 2012:3

Främmande ämnen i livsmedel

LIVSFS 2012:6

Snus och tuggtobak

LIVSFS 2014:22

Vissa fiskarter från Östersjön

LIVSFS 2014:25

Livsmedelsenzymer

LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation

LIVSFS 2016:13

Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel

LIVSFS 2016:7

Livsmedelsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål

LIVSFS 2018:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

LIVSFS 2020:6

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

LIVSFS 2021:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion

LIVSFS 2021:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

LIVSFS 2021:9

Livsmedelsverkets föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

LIVSFS 2022:2

Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten

LIVSFS 2022:4

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper

LIVSFS 2022:8

Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

LIVSFS 2023:2

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

LIVSFS 2023:3

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott

LIVSFS 2023:5

Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Regler om foder i primärproduktionen

För bestämmelser om foder i primärproduktionen hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.

SLVFS 1980:4

Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:5

Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)

SLVFS 1980:6

Tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustningen för sådan transport (ATP)

SLVFS 1993:20

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

SLVFS 1997:27

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

SLVFS 1998:8

Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur

SLVFS 2000:22

Kaffeextrakt och cikoriaextrakt

SLVFS 2000:46

Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning

SLVFS 2001:37

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter.